Šťastný přílet 3. turnusu

Vážení rodiče a přátelé,

všichni účastníci 3. turnusu zdárně přistáli a mohou si začít užívat sluníčka a léčebného přímořského prostředí.

 

Váš tým ozdravných pobytů KOVOTOUR PLUS s.r.o.