Hlavní strana

Ozdravné pobyty VoZP ČR pro děti v roce 2018

V rámci příspěvků k prevenci zdraví hrazených nad rámec veřejného zdravotního pojištění VoZP ČR již několik let pořádá pro dětské pojištěnce ozdravné pobyty .

Letní ozdravné pobyty pro děti

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR v roce 2018 opět pořádá patnáctidenní přímořské ozdravné pobyty v Černé Hoře, tento rok v lokalitě Čanj, Hotel Zlatibor a patnáctidenní tuzemské ozdravné pobyty v Beskydech v lokalitě Horní Bečva, Hotel Kahan.

Cílem pobytů je zvýšit odolnost organismu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickými onemocněními, různými formami ekzému a onemocněním horních a dolních cest dýchacích způsobeným sníženou imunitou.

 

Základní informace k pobytům 

Věk:

7 – 15 let + 364 dní (v den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku – ročník 2011 a v den návratu z pobytů dítě nedovrší věk 16 let – ročník 2002).

Podmínky:

 • dítě a jeden ze zákonných zástupců je pojištěn u VoZP ČR minimálně 3 měsíce
 • před nástupem na pobyt (sedmileté děti musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ),
 • dítě splňuje podmínky dle níže uvedených zdravotních indikací,
 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Cena:

 • Finanční spoluúčast rodičů na přímořském ozdravném pobytu činí 7 100,- Kč na jedno dítě.
 • Finanční spoluúčast rodičů na tuzemském ozdravném pobytu činí 3 200,- Kč na jedno dítě.

 

Jak dítě přihlásit?

Výhradně na adresu:

Ústředí VoZP ČR
Zdravotní odbor
Drahobejlova 1404/4,
190 03 Praha 9

zašlete nejlépe ihned, avšak nejpozději do 30. 4. 2018 pohromadě následující formuláře (celkem 3 listy):

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt (řádně vyplněnou a podepsanou zák. zástupci – 1 list),

Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR (vyplní praktický lékař pro děti a dorost – 2 listy) na adresu:

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky a jednatelství VoZP, ale výhradně na výše uvedenou adresu Ústředí.

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2018 + Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR si stáhněte pro tuzemské pobyty – Beskydy ZDE a pro přímořské pobyty – Černá Hora ZDE.

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP ČR – kontakty najdete ZDE.

 

Podrobné podmínky a postupy

 • Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněného formuláře Žádost zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2018, včetně lékařem potvrzeného formuláře „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR.“Žádost bez Návrhu na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR je neplatná.
 • Při vyplňování návrhu upozorněte lékaře, aby uvedl veškeré skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte. V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, medikací, alergií na potraviny, očkování, úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod., dispenzarizace u odborného lékaře. Vyjádření specialisty může být přiloženo formou samostatné lékařské zprávy potvrzené lékařem.
 • Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Rovněž nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři VoZP ČR „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“.
 • O zařazení dítěte na ozdravný pobyt rozhodne revizní lékař VoZP ČR na základě posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte. Přednost mají děti, které se ozdravného pobytu ještě nezúčastnily. Konečné rozhodnutí o účasti dítěte je v kompetenci lékaře turnusu ozdravného pobytu.
 • Zákonný zástupce dítěte zařazeného na pobyt obdrží v květnu od cestovní kanceláře formuláře potřebné k pobytu, tj. formulář závazná přihláška, organizační pokyny, způsob úhrady Vašeho příspěvku a dotazníky.
 • Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, budou evidovány jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v požadovaném turnusu, budou rodiče obratem informováni.
 • VoZP ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu. V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do náhradního turnusu.
 • Úhrada musí být provedena nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt nebo do data uvedeného v zaslaném informačním dopise.
 • Každé dítě u přímořského ozdravného pobytu musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.
 • Pokud se dítě nebude moci ze závažných důvodů pobytu zúčastnit, zákonní zástupci o tom podají na adresu VoZP ČR písemné zdůvodnění s přiloženou lékařskou zprávou (v případě nemoci dítěte).
 • Na ozdravný pobyt nebudou zařazeny děti, které měly v předchozím období problémy s dodržováním kázně nebo byl u nich zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.
 • Rodič (zákonný zástupce) může své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to buď na tuzemský, nebo přímořský.

 

Zdravotní indikace (diagnózy)

Ozdravné pobyty jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace.

Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže.

 

Doporučené diagnózy pro ozdravný pobyt

J30 – J34 vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční
J37 chronický zánět hrtanu i průdušnice
J41 prostá chronická bronchitida
J44.8, J44.9 chronická obstruktivní plicní nemoc
J45 astma
D80 – D84 počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity
L20 – L23 atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida
L25 neurčená kontaktní dermatitida
L30 jiná dermatitida
L40 psoriáza

 

Obecné kontraindikace ozdravného pobytu

 • Všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu dle přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči pro dospělé, děti a dorost,
 • alergie na bioklimatické podmínky přímořského regionu jižní Evropy – alergie na sluneční záření, na jód,
 • diabetes mellitus,
 • celková léčba kortikoidy,
 • epilepsie,
 • vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu,
 • malabsorbční syndrom,
 • onemocnění vyžadující bezlepkovou dietu nebo jiná nutná dietní omezení,
 • polyvalentní potravinová alergie,
 • tuberkulóza a bronchiektázie,
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou lokomoce,
 • pomočování,
 • závažné srdeční choroby a vady, poruchy krevní srážlivosti,
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči.

 

 

Kontakty