Pobyty Beskydy

BESKYDY – Horní Bečva – Hotel Kahan

 

 

Lokalita

Hotel KAHAN Horní Bečva se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravskoslezské Beskydy, kterou protéká řeka Rožnovská Bečva. V bezprostřední blízkosti hotelu se nachází přehradní nádrž Horní Bečva, která láká na příjemné procházky či koupání. Součástí hotelu je tělocvična, fitness centrum, krytý bazén a víceúčelové hřiště, je možné také relaxovat v solné jeskyni.

VoZP 2018 Beskydy

 

Doprava

Je zajištěna klimatizovanými autobusy z nástupních míst: Praha, Brno, Olomouc nebo lze využít vlastní dopravu.

V případě vlastní dopravy je možné dítě přivézt do místa pobytu v den příjezdu mezi 18. – 19. hodinou a vyzvednout v den odjezdu mezi 6. – 7. hodinou.

Ubytování

Je zajištěno ve dvou- až čtyřlůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

Stravování

Je zajištěno 5x denně včetně plnohodnotného pitného režimu.

Doprovodný personál

Tvoří jej pedagogičtí pracovníci (oddíloví vedoucí), hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a sportovně kulturní animátor. Jeden pedagogický pracovník má na starosti maxi 10 dětí.

Základní zdravotní péče

Základní zdravotní péči zabezpečuje jeden lékař a jedna zdravotní sestra.Zdravotnický personál je též zodpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění

Je sjednáno v rozsahu pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby.

 

Termíny v roce 2018:

  • turnus 01B   04. 07. – 18. 07.
  • turnus 02B   18. 07. – 01. 08.
  • turnus 03B   01. 08. – 15. 08.
  • turnus 04B   15. 08. – 29. 08.  

 

Storno poplatek

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných než zdravotních důvodů.

Stornovací poplatek se hradí z celkové výše ozdravného pobytu, která činí 11 590,- Kč, a je určen následovně:

10% z ceny zájezdu 60 a více pracovních dnů před čerpáním služeb,

25% z ceny zájezdu od 59 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb,

50% z ceny zájezdu od 29 do 21 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb,

75% z ceny zájezdu od 20 do 15 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb,

80% z ceny zájezdu od 14 do 7 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb,

100% z ceny zájezdu v době kratší než 6 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb.

Zájezdem se pro tyto účely rozumí „ozdravný pobyt“.