SEDMÝ DEN- UNIVERZITA

Jsou sice prázdniny, ale i přes to je důležité vzdělávat se. Proto jsme po snídani a rozcvičce proměnili náš hotel v univerzitu. Každý vedoucí si připravil pro děti/studenty krátkou přednášku na téma, které se jim bude do života velmi hodit. Děti tak mohly získat informace z oblasti české literatury, zdravovědy, zeměpisu, botaniky, přežití v horách, rozdělávání ohně, Morseovy abecedy, historie a další. Děti si dělali poznámky, dotazovali se na doplňující informace. Po obědě jsme si od vzdělávání odpočinuli a vyrazili do přírody. Začaly růst borůvky, proto se některé oddíly vydaly na jejich sběr. Jiné raději hrály pohybové kolektivní hry na louce, další oddíly vyrazily na menší tůru. Věčer, po večeři mohli děti uplatnit své nově nabyté vědomosti v praxi. Za každý splněný úkol, který jim vedoucí předložil mohli získat kartičku s bobrem, které mohli vyměnit za sladkosti a body do celotáborové hry. Všichni jsme se bavili až jsme se za břicha popadali, proto jsme šli raději spát, abychom nepraskli smíchem.

Máme se dobře