4.8.2017 – DEN PLÁŽOVÉ DISKOTÉKY

Dobrý cečer.

Nejmenší děti vyrazily po snídani na výlet k řece Bojaně. Do Bojany vpluly ramenem sousedícím s Albánií a pak se na kraji delty koupaly ve sladké vodě, kterou si vybraly. Odpoledne se na tu samou plavbu vydaly i starší děti. Jinak se samo sebou v dopoledních hodinách sportovalo a hlavně koupalo. Bylo skoro čtyřicet stupňů, ale voda stále příjemně osvěží. Večerním programem byla oblíbená plážová diskotéka.

Všem přejeme klidnou noc.