TŘETÍ DEN

Dnes jsme začali hrát celotáborovou hru. Děti se nasnídaly, udělaly si rozcvičku a po snídani jsme se všichni sešli na louce, kde jsme se rozdělili do celotáborových oddílů. Protože slunce příjemně svítilo, nebránilo nám nic v tom, abychom si zahráli první z celotáborových her s názvem MAGIE. Děti se proměnilily na kouzelníky, mágy, zaklínače a čaroděje a jejich úkolem bylo podle magických pergamenů nacvičit kouzelnou formuli a předvést ji vedoucím- mistrům magie, kteří je za to odměnili prvními body do celotáborové hry. Po obědě jsme si odpočinuli a dali si dvacet, pak jsme zase vyrazili ven, na procházku. Některé oddíly se prošly ke Kolínské boudě, kde hrály hru na důvěru, ostatní vyrazili podívat se na modré kameny na vyhlídku. Někteří se ještě prošli po rašeliništích. Protože byly děti po dnešku lehce unavené, večer jsme si uspořádali kinematograf a podívali se na pohádku, poté jsme šli spát.