Návštěva městečka 4. 7. 2018

Po zdravé a bohaté snídaní děti trávily dopoledne u moře, kde proběhla další část celotáborové soutěže. Zároveň děti řádily se svými vedoucími v moři. Některé oddíly v rámci poledního klidu malovaly obrázky mořských živočichů, kterými si ozdobily své chodby a schodiště. Mezi tím proběhla prohlídka a bodování úklidu na pokojích, a to vcelku úspěšně!

Odpoledne se vybrané oddíly věnovaly míčovým hrám na hřišti. Některé oddíly trávily čas u moře, jiné prohlídkou pláže a jeho okolí. Večerní program byl individuální v rámci oddílu, přesto většina oddílů vyrazila za nákupy suvenýrů do večerního městečka. Počasí je stále příjemné, od moře vane příjemný větřík. Děti začínají chytat bronzovou barvu.