jedenáctý den v ZOO

Ráno jsme se probudili, najedli se a vyrazili na výlet. Sešli jsme z Černé hory dolů pod lanovku, kde nás čekaly autobusy, které nás odvezly do ZOO Dvora králové. Protože bylo sunečno, zvířata nebyla schovaná ve svých domečcích a tak jsme si je mohli všechny pořádně prohlédnout. Vyděli jsme slony, hrochy, šelmy, želvy, žirafy, velbloudy a další exotická zvířata. Některé děti se vydali i na safari, někteří měli dokonce to štěstí, že si mohli pohladit mláďata leopardů. Protože se nám v ZOO líbilo, zůstali jsme tam přes čtyři hodiny. Až jsme si všechno důkladně prohlédli, udělali jsme si zastávku ve městě Trutnov, které jsme si prošli. Nejvíce se ale v Trutnově dětem líbilo sousoší smečky gepardů od akademického sochaře Michala Gabriela, u kterého se snad všechny děti vyfotili. Z Trutnova nás atuobusy vyvezli zpět na Černou boudu, kam jsme přijeli akorát na večeři, po které děti nechávali odpočinout svým nohám při večerním oddílovém programu, po kterém byla večerka a všichni šli spát.