DVANÁCTÝ DEN

Dnes jsme měli v plánu pokořit nejvyšší horu České republiky, Sněžku. Protože se některé děti na výstup necítily, raději zvolily jiný výlet, který jim delegát připravil a to do lanového centra v Peci pod Sněžkou. Všichni jsem si po vydatné snídani sbalili batůžky a vyrazili jsme. Děti, které šly do Pece vyrazili po lesní pěšině kolem Kolínské boudy. Za dvě hodinky mírňoučkým tempem byly v Peci u bobové dráhy. Všechny děti jízdy moc bavily a až se dosytosti vybobovaly, odpočinuly si na místním hřišti. Potom děti navštívily místní obchod a informační centrum. V pět hodin na nás čekal motorový vláček, který nás odvezl zpět ke kolínské boudě, abychom to k hotelu měli už jen kousek.

Druhá skupina, ti co šli na Sněžku, se rozštěpila na menší frakce, kterým jejich vedoucí připravil trasu podle jejich možností. Všichni se ale ke Sněžce přiblížili autobusovou linkou. Velcí kluci pak šli celou cestu pěšky, ostatní jeli část trasy lanovkou, pak si, po jim nejpříjemnější cestě, vyšlapali až na vrchol. Když si dosytosti vychutnali výhled a odpočinuli si, sešli do Pece, kde na ně také čekal vláček. Až jsme se všichni sešli na hotelu, dali jsme si večeři. Protože jsme po celodenním výletu trochu unavení, večerní program byl oddílový. Někteří šli hned spát, někteří se podívali na film, ostaní hráli deskové a společenské hry.