DRUHÝ DEN

Druhý den na Černé hoře. Od rána svítilo slunce a proto jsme celý den trávili venku. Po snídani a rozcvičce děti vyrazily ven, aby si zahráli ještě seznamovací hry, ty oddíly, které už se znají, hrály hry míčové. Po obědě a odpoledním klidu jsme provozovali první větší turistiku. Všichni si sbalili pití a čepice a vyrazilo se. Většina dětí se rozhodla, že si projde naučnou stezku krkonošských rašelinišť, kde rostou velmi chráněné druhy rostlin a žijí zvláštní druhy hmyzu a plazů, které se mohou pozorovat z rašeliništní rozhledny. Krásně jsme se prošli a do hotelu jsme přišli akorát na večeři. Po ní děti mohli na seznamovací diskotéce ukázat, co si včera nacvičili. Všichni tancovali až do večerky, po ní jsme všichni usli.