DEVÁTÝ DEN

Dnes jsme se probudili do krásného dne, protože po dlouhé době svítilo slunce. Po snídani jsme se klasicky rozcvičili a následoval dopolední program. Nejdříve starší kluci hráli turnaj ve fotbale a mladší kluci i holky fandili. Protože si chtěli kluci poměřit síly ve volejbalovém zápase s vedoucími, po svačině se konal velkolepý volejbalový match. Aby to bylo zajímavjejší, tak se teamy vsadily, že poražený team bude vítěznému teamu servírovat večeři. Zápas byl vyrovnaný, ale nakonec team vedoucích o pár bodů vyhrál. Po obědě jsme si odpočinuli a poté vyrazili na výlet- každý oddíl kam se mu zachtělo. Oddíl číslo 7 a 6 se prošli k Zrcadlovým boudám, ostatní se vypravili k Sokolské boudě a tam hráli míčové hry, kromě oddílu číslo 4, který se vydal k Modrým kamenům. Všichni jsme se sešli u večeře, při které si vedoucí vybrali svou odměnu a byli obslouženi prvotřídními číšníky i s motýlkem. Po večeři se konal karneval. Nejlepší masky byly oceněny diplomem a sladkostí. Všichni si pořádně zatancovali a pak šli spát.