ČTVRTÝ DEN – VÝLET DO ZOO DVORA KRÁLOVÉ

Dnes nás čekal první celodenní výlet do ZOO. Nasnídali jsme se, sbalili si čepice a pití a vyrazili na autobus, který nás čekal dole pod Černou horou, protože je po povodních podemletá cesta. Rozhodli jsme se tedy, že sejdeme dolů po vyšlapané pěšině pod lanovkou. Dole jsme nastoupili do připravených autobusů a už jsme si jeli. V ZOO bylo krásně, svítilo slunce, proto se všechna zvířata vyhřívala venku. Prošli jsme celou zahrádu a viděli jsem šelmy, žirafy, slony a ostatní exotická zvířata. Také jsme se projeli po safari a pozorovali tanec a zpěv rodilích afričanů v typických krojích a viděli výstavu obrazů pravěkých zvířat Zdeňka Buriana. Až jsme se dostatečně nabažili všech zvířátek a atrakcí, vyrazili jsme zpět směrem k Černé hoře. Po cestě jsme se ještě zastavili ve městě Trutnov, abychom se protáhli, podívali se na tamní náměstí, koupili pohledy a něco dobrého na zub. Pak už jsme zamířili rovnou do hotelu, kde nás čekala přichystaná večeře. Po večeři jsme odpočívali, děti hrály stolní hry, četly si, nebo si spolu povídaly. Před desátou hodinou už všichni krásně spali.