Čtvrtý den – magický odpočinek

Protože nás včerejší výlet do Janských Lázní trochu unavil, rozhodli jsme se, že dnešní dopoledne budeme věnovat aktivnímu odpočinku. Děti se věnovaly cvičení yogy a prováděly dechová cvičení, také tvořily z hrnčířské hlíny. Pro kluky je odpočinkem i pohyb a proto ani dnes nezůstaly míče v koutě. Necvičily však jen tělo, ale i mozek, luštily hlavolamy a hrály logické hry. Po vynikajícím obědě oddíly vyrazily ven provozovat turistiku, 6. oddíl si vyšel na plenér a zítra pro nás přichystá výstavu obrazů. Večer jsme hrály první celotáborovou, pohybovou, hru s názvem Magie. Děti ve skupinkách na své vedoucí sesílaly mocná kouzla v podobě jednoduchých cviků, za která dostávala body. Součtem bude jejich první ohodnocení do celotáborové hry. Po večerce jsme šli do postelí