8.7.2017 Svět techniky Ostrava

Ráno šly děti na snídani, již se sbalenými batohy, které měly připravené na výlet. Hned po snídani všichni netrpělivě vyhlíželi autobus. Ten nás odvezl do Světa techniky v Ostravě. Zde jsme navštívili Malý svět techniky U6 a Velký svět techniky. U6 svět odhalil dětem tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Dále si vyzkoušeli, jak funguje řada vynálezů, které výrazně ovlivnily vývoj průmyslového a technického pokroku. Děti si vyrobily vlastní lžičku, vypálily obrázek do dřeva nebo vytvořily obrázek do lina, který následně otiskly na papír. Po cestě na hotel jsme se ještě zastavili na Dnu obce v Ostravici, kde děti potkaly klauny, pochutnaly si na cukrové vatě, kterou si samy mohly natočit. Při odchodu ještě dostaly balónek. Po večeři jsme si opekli buřty a zazpívali u táboráku. Po velmi náročném dnu již spinkají ve svých postýlkách, kde se jim zdají krásné sny o tom, co dnes zažili. Posílají všem pusu.

IMG_0769 IMG_0771 IMG_0773 IMG_0775 IMG_0777 IMG_0779 IMG_0790 IMG_0798 IMG_0807 IMG_0810 IMG_0821 IMG_0826 IMG_0850 IMG_0856 IMG_0934 IMG_1022 IMG_1048 IMG_1077 IMG_1079 IMG_1080 IMG_1083 IMG_1084 IMG_1095 IMG_1111 IMG_1117 IMG_1119 IMG_1123 IMG_1173 IMG_1178 IMG_1179 IMG_1180 IMG_1185