5.8.2016 – DEN LODNÍCH VÝLETŮ

Dobrý večer.

Dopoledne se vydaly převážně menší děti na výlet k hranicím s Albánií. Vpluly z moře do řeky Bojany a pak se řekou přiblížily zmíněným hranicím. Děti viděly černohorskou vojenskou pozorovatelnu a kasárna na albánské straně. Pak kapitán zakotvil na ostrově Ada, kde se děti mohly koupat ve sladké, nebo mořské vodě. Po poledním klidu tento výlet podnikly starší oddíly. Večerním programem byla plážová diskotéka.

Dobrou noc.