Po snídani jsme šli ven a zahráli si další celotáborovou hru. Hra se jmenovala NÁHODA, protože v ní šlo hlavně o ni. Děti měly za úkol proběhnout všech 8 stanovišt a na každém zkusit své štěstí při jednoduché hře- losování, tipování… Hra všechny bavila a tak jsme ji  hráli až do oběda, na kterém jsme si všichni pochutnali, protože nám pan kuchař připravil bavorské vdolečky. Po odpoledním klidu jsme vyrazili na procházku s míčema, abychom si v přírodě zasportovali. Poté jsme trénovali naše hlasivky na večerní KARAOKE. Po večeři nám každý oddíl zazpíval píseň, kterou si dopoledne připravil, zpívali jsme si i všichni dohromady a nakonec nám zazpívali i vedoucí. Bylo to k popukání.