30.8.2016 Den loučení

Po snídani nás čekala poslední část naší celotáborové hry, kde si děti zahrály mezi sebou vybíjenou.

Během a také po poledním klidu se ve velkém balilo, aby tady nikdo nic se nenechal. Velké oddíly dětí naposled navštívily bazén. Ještě před večeří bylo vyhlášení celotáborové hry. A co dělat jiného, než poslední den zrekapitulovat celý pobyt promítáním fotek a závěrečnou krátkou diskotékou na rozloučenou, během které tekly slzy dojetí proudem…