3.8. Představení týmů

Po poledním klidu se holky z nejstaršího oddílu šly koupat do bazénu. Velcí kluci si nejprve šli zacvičit do posilovny a pak odpočinout do bazénu. Malé oddíly šly na hřiště. Poté nejmenší oddíl byl na dětském hřišti, zahrály si barbiton a zakopaly míčem. Oddíl č. 3 si kreslil a zahrály si vybíjenou a fotbal. Velké holky si po bazénu zahrály taky vybíjenou. Oba malé oddíly ještě navštívily místní Coop.

Po večeři se všichni začali připravovat na představení svých týmů. Jejich úkolem bylo si vymyslet pokřik a udělat vlajku. Poté následovala krátká diskotéka. Všechny děti protancovaly celý večer. Tím se děti dost unavily, takže Vám z dálky přejí dobrou noc a krásné sny.