29.7. Svět techniky Ostrava

Ráno šly děti na snídani, již se sbalenými batohy, které měly připravené na výlet. Hned po snídani všichni netrpělivě vyhlíželi autobus. Ten nás odvezl do Světa techniky v Ostravě. Zde jsme navštívili Malý svět techniky U6 a Velký svět techniky. U6 svět odhalil dětem tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Dále si vyzkoušeli, jak funguje řada vynálezů, které výrazně ovlivnily vývoj průmyslového a technického pokroku. Děti si vyrobily vlastní lžičku, vypálily obrázek do dřeva nebo vytvořily obrázek do lina, který následně otiskly na papír. . Po večeři jsme si opekli buřty a zazpívali u táboráku. Po velmi náročném dnu již spinkají ve svých postýlkách, kde se jim zdají krásné sny o tom, co dnes zažili. Posílají všem pusu.