29.7.2016 Talent Beskydy 2016

Již od rána svítilo sluníčko. Po snídani jsme se všichni přesunuli na hřiště, kde děti absolvovaly zdravotní cvičení. Po cvičení se oddíly č. 3 a č. 4 vydaly do nedalekého lesa, kde pro ně byla připravena obrázková hra a sportovní aktivity. Oddíl č.1 celý den nacvičoval krátké divadelní představení na večer. Oddíl č.2 zápasil v šipkách a hráli fotbal.

 

Po poledním klidu šel oddíl velkých kluků na procházku ke Srubu Petra Bezruče a po cestě si vyzkoušeli Nordic Walking hole. Nejmenší děti měly odpoledne program v bazénu a mezioddílovou pohádkovou soutěž. Večer nás čekal Talent Beskydy 2016. V Talentu nám děti ukázaly, co všechno umí a na co mají nadání.

 

A teď už na kutě, zítra nás čeká výlet.