24.7.2016 Pohádková cesta

Přidáváme ještě video ze včerejšího výletu.

Poděkování patří oběma starším oddílům a jejich vedoucím, kteří i během odpoledního klidu připravovali kostýmy pohádkových bytostí a úkoly pro malé děti. Děti procházely stezkou a lesem samostatně a u pohádkových bytostí plnily zadané úkoly. Všechny děti byly velice šikovné a na závěr dostaly sladkou odměnu.

Před programem se ještě popřálo Kristýnkám k svátku. Večer se děti naparádily a užily si diskotéky. Plné dojmu šly spát.