21.7.2016 – DEN KROUŽKŮ

Dobrý večer.

Opět nás probudilo krásné počasí. Po rozcvičce a snídani děti pokračovaly v turnajích na pláži. Po poledním klidu pluly nejstarší děti k ústí řeky Bojany. Na zpáteční cestě byly vlny, které je na přídi osprchovaly. Večerním programem byly kroužky. Děti si mohly vybrat. Zpěv s kytarou, tvorba, výtvarný kroužek, aerobik, plážové sporty, nebo fotbal.

Dobrou noc.