2.8.2016 – PRACOVNÍCI TURNUSU

Výchovní pracovníci, vedení turnusu, zdravotníci.