19.7.2016 Loučení

Po snídani se malé oddíly začaly balit. Ti co měli sbaleno si společně zahráli šli tři opice a pak městečko Palermo.

Velké děti čekala výstupní prohlídka a také balení. Kluci balení moc neřešili, a proto šli ještě na hřiště si zahrát nohejbal.

Odpoledne ještě všechny oddíly navštívily naposledy bazén. Ještě před večeří bylo vyhlášení celotáborové hry. A co dělat jiného, než poslední den zrekapitulovat celý pobyt promítáním fotek a závěrečnou diskotékou na rozloučenou, během které tekly slzy dojetí proudem…