17.8. Rozdělení do týmů

Téma čtvrtého turnusu je „Záchrana vesmíru a celé galaxie.“ Jelikož nebylo úplně nejlepší počasí. Dopoledne jsme byli nejprve ve společenské místnosti, kde děti dostaly za úkol si vyrobit vlajku týmu. Vlajka musí obsahovat akční postavičku. Cílem celotáborové hry bude postupně získat čtyři magické předměty, které je dovedou k rozluštění indicií a naleznut odměny. První indicii začali hledat ještě před obědem.  Po dopoledním programu se děti posilnily Bavorskými vdolečky. Po vynikajícím obědě a poledním klidu si každý oddíl naše svojí zábavu. Oddíl velkých kluků a střední děti si odpočinuly v bazénu, kde se různě potápěly a hrály hry. Oddíl velkých dívek se rozhodl strávit sportovní odpoledne na hřišti při přehazované. Nejmenší děti šly na procházku po okolí a po cestě v lese si postavily domečky pro skřítky.

Po večeři se uskutečnila dlouho očekávaná diskotéka. Teď jsou děti na svých pokojích a chystají se ke spánku. Rodičům posílají dobrou noc a krásné sny.