15.7.2016 Procvič svou paměť

Odpoledne jsme si zahráli v lese hru, která se jmenovala Pamatovák. Tato hra je zaměřena na paměť. Po lese jsme vyvěsili 35 krátkých básniček jako např.: „Letí, letí letadlo, jen aby nám nespadlo. Bzučí, vrčí jako drak, malý čmelák bombardák“. Úkolem dětí bylo si básničku zapamatovat a správně ji odříkat vedoucímu. Během jedné hodiny se někteří stihli naučit i 32 básniček! Děti hra velice bavila.

Večerním programem byla hra Pišingrová neboli soutěž v pojídání oplatků. Děti soutěžili ve smíšených skupinkách a museli postupně každý co nejrychleji sníst oplatek, na čas. Děti byli hrou nadšené, navíc si i pochutnali.

A teď už na kutě, zítra nás čeká výlet.