12.8.2015 – DEN ZUMBY V MOŘI

Dnes nám začaly sportovní soutěže a tak dle rozvrhu kategorií všechny děti odehrály své zápasy. Chvilku před jedenáctou hodinou mohly děti tančit zumbu v moři. Nakonec nezůstal na souši nikdo. Zumba v moři měla tedy obrovský úspěch. Po poledním klidu se nejstarší děti vydaly na výlet loďkou. Vpluly z moře do řeky Bojany a našim cílem byly hranice s Albánií. Na zpáteční cestě kapitán zakotvil na ostrůvku Ada Bojana, kde se děti mohly koupat v moři, nebo ve sladké vodě řeky Bojany. Na zpáteční cestě nás bavily vlny. Večerním programem bylo pro nejmenší kino a starší děti šly do městečka.